Pa vidu starp sabiedrību, biznesa interesēm un medijiem

2015. gada pēdējā Mārketinga kolēģijas tikšanās reizē viesa statusā bija pieaicināts PR eksperts Ralfs Vīlands. Viņam izdevās rosināt interesantu diskusiju par pašreizējām izmaiņām sabiedrībā un to, ko šīs izmaiņas nozīmē biznesa videi.

Prezentācijā bija 3 galvenās sadaļas – sabiedrība, biznesa vide un mediji. Izmaiņas sabiedrībā galvenokārt raksturo dažādās sabiedrības locekļu identitātes, kas atrodas nepārtrauktā pretrunā. Līdzīgi domājošie apvienojas grupās, kas ir diezgan noslēgtas ar ierobežotu informācijas apmaiņu ārpus grupas. Pie citiem izaicinājumiem, kas raksturo sabiedrību, var minēt “attention span” jeb spējas noturēt uzmanību samazināšanos vairs tikai līdz 7 sekundēm, kā arī faktu, ka “millenials” paaudze kļūst aizvien lielāka. Tie ir cilvēki, kam mazāk interesē karjera un viņi, piemēram, var iztikt bez auto, jo ir gana ar velo un sabiedrisko transportu.

Kā šīs visas izmaiņas ietekmē biznesa vidi? Pirmkārt, pieaug spiediens no pircēju, šajā gadījumā, duālās sabiedrības puses. Uzņēmumiem ir jāspēj pierādīt, kāds ir labums no viņu komerciālās darbības un peļņas. Otrkārt, vairs nav iespējams paslēpties aiz spēcīgiem PR un mārketinga saukļiem – šobrīd prevalē publiskā līderība (“public leadership”). Treškārt, inovācijas tiks novērtētas, ja tās spēs padarīt pasauli labāku.

Kas attiecas uz medijiem, mazākā ietekme ir pirktajiem (paid media). Nopelnītajiem medijiem (earned media) pastāvīgi mazinās sabiedrības uzticība, jo tie triecas pēc klikšķiem, bieži vien zaudējot savu kvalitāti. Būtiskākā loma ir tiem medijiem, kas pieder biznesam vai zīmolam. Arvien acīmredzamāka kļūst to līdzība nopelnītajiem medijiem, jo iespēja radīt saturu vairs nav atkarīga no tehniskajām iespējām un citiem nosacījumiem. Labu mediju var radīt jebkurš. Turklāt šeit ir iespēja biznesa pārstāvjiem demonstrēt to informāciju un no tāda skatu punktu, kā sabiedrība to pieprasa.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *