Mērķis ir apvienot mārketinga nozares profesionāļus, pārstāvēt to profesionālās intereses, veicināt mārketinga nozares profesionāļu kvalifikācijas un darba kvalitātes paaugstināšanu, konkurētspēju gan vietējā, gan starptautiskā apritē un veicināt nozares prestiža nostiprināšanu biznesa vidē.

Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska persona, kuras profesionālā darbība un profesionālā kvalifikācija ir tieši saistīta ar mārketinga jomu.

Biedrībai ir trīs veidu biedri:
1) pilntiesīgie biedri – jebkura rīcībspējīga fiziska persona, kura atbalsta biedrības darbības mērķus un principus, kā arī ir apliecinājusi savu profesionālo kvalifikāciju;
2) asociētie biedri – atbalsta biedrības darbības mērķus un principus, kā arī ir gatava ar savu darbību un līdzekļiem sekmēt Biedrības mērķu sasniegšanu;
3) Goda biedri – par īpašiem nopelniem biedrības mērķu sasniegšanas veicināšanā valde var piešķirt Goda biedra statusu biedram vai citai personai.

Lēmumu par biedra uzņemšanu pieņem valde.