Tas, ko mēs šobrīd redzam un ar ko saskaramies darba tirgū, ir nepietiekams mārketinga speciālistu kompetences līmenis, vāja un nefokusēta sadarbība ar trešajām pusēm un uzņēmuma iekšienē, zems mārketinga profesionāļa profesijas prestižs darba tirgū. Mārketinga profesionāļu kvalifikācija ir ļoti nevienmērīga, izaugsme ierobežota, CV ieraksti neraksturo kvalifikāciju. No otras puses uzņēmumiem pieaug izaicinājums piesaistīt un saglabāt kvalificētus mārketinga profesionāļus, kā arī sasniegt biznesa (peļņas) mērķus. Mums ir risinājums! Apmācību kurss aptver visus praktiskos mārketinga aspektus un saturiski līdzvērtīgs Chartered Institute of Marketing (UK) vai American Marketing Association (USA) programmām. Mūsu vīzija ir profesionāls mārketinga speciālists, kas ir gan akadēmiski izglītots, gan arī ar praktiskām iemaņām bruņots. Veiksmīgi nokārtots sertifikācijas eksāmens ir papildus garants mārketinga darba devējiem darbinieku atlasē un profesionālo spēju novērtēšanā.

Mērķauditorija:
• Lielu uzņēmumu mārketinga komandu darbinieki
• Nelielu uzņēmumu biznesa vadītāji
• Aģentūru darbinieki
• Mārketinga studenti ar praktiskām iemaņām

Prasības sertifikāta iegūšanai
• Minimāli bakalaura izglītība
• 2 gadu pieredze nozarē

Mācību formāts
• Mācību formāts 4 moduļi, kur viena moduļa apmācības ilgums ir 30 – 35 akadēmiskās stundas. Iespējams apgūt arī vienu moduli atsevišķi.
• Nodarbības reizi nedēļā 3 stundas.
• Sertifikātu iegūst veiksmīgi nokārtojot eksāmenu katra moduļa beigās (70% pass). Eksāmens sastāv no praktiskām situācijām, kuras ir jāatrisina, piemērojot iegūtās zināšanas praksē. Viena no eksāmena sastāvdaļām ir mutiska prezentācija, kur dalībnieks parāda savas spējas pārliecināt un vizualizēt praktisko situāciju lēmuma pieņemšanai. (projekta aizstāvēšana)

Mācību maksa: 1000 eur par moduli

Mācību moduļi:

1. modulis - Mārketinga plānošana un stratēģiskā analīze. 9 nodarbības (nodarbība 3 stundas)

1) Mārketinga loma sabiedrībā un uzņēmumā
2) Mārketinga pētījumi: metodes un pielietojums
3) Mārketinga plānošana: mārketinga plānošanas elementi (ārējie un iekšējie)
4) Segmentācijas, segmenta izvēles un pozicionēšanas galvenās metodes un pielietojums (Segmenting/Targeting/Positioning)
5) Mārketinga plāna un mārketinga audita galvenie principi un pielietojums

2. modulis - Zīmolu vadība (produktu un pakalpojumu vadība, 12 nodarbības, nodarbība 3 stundas)

1) Produktu un pakalpojumu būtiskākās atšķirības
2) Pakalpojumu mārketinga galvenie pamatelementi un attiecību veidošana ar klientiem
3) Jauno produktu izstrādes (inovācijas) pamatprincipi. Inovācijas dažādos produktu dzīves ciklos
4) Zīmola galvenie elementi un zīmola portfeļa stratēģijas
5) Cenu veidošanas galvenie pamatprincipi un galvenie lēmumi cenu veidošanā. Ētiskie aspekti.
6) Izplatības kanālu vadība: pamatveidi, galvenās stratēģijas un lēmumi. Ētiskie aspekti.

3. modulis - Mārketinga komunikācija (10 nodarbības, nodarbība 3 stundas)

1) Mārketinga komunikācijas definīcijas un ētiskie aspekti
2) Komunikācijas pamatprincipi un pamatstratēģijas
3) Galvenie kampaņas veidošanas soļi un novērtēšanas instrumenti
4) Galvenie mārketinga komunikācijas kanāli, to atšķirības, pielietojums un vērtējuma metodes
5) Interaktīvais mārketings, sociālie mediji un jaunas tendences mārketingā

4. modulis - Mārketinga projektu un resursu vadība (14 nodarbības, nodarbība 3 stundas)

1) Mārketinga resursu struktūra un to vadība
2) Mārketinga budžeta plānošana un vadība
3) Projektu vadības instrumenti un tehnikas un to pielietojums projekta veiksmīgai administrēšanai
4) Galvenie ekonomisko aprēķina pamatprincipi rentabilitātes un peļņas aprēķiniem.
5) Mārketinga efektīguma un efektivitātes mērījumi un to pielietojums (KPI, ROMI utt)
6) Sadarbība ar ārējiem partneriem (radošās un mediju aģentūras)
7) Ietekmes pušu vadība organizācijā
8) Ziņojumu vizualizācija un projektu aizstāvēšana

Interesē? Piesakies un uzzini vairāk:

Piesakies apmācībām, aizpildot šo formu!

Tavs vārds:*
Uzņēmums un amata nosaukums:*
Ziņa:*
E-pasta adrese:*
Ievadi šo skaitļu un burtu kombināciju: